יצירת אמנותו של פבלו אמרינגו (שמאן ואמן נודע מיער האמזונאס), פבלו אמרינגו ידוע ביכולתו המופלאה להביא את המראות שלא ניתן לתאר במילים, לעולם הפיזי דרך יצירות אלו.

[siteorigin_widget class=\”SiteOrigin_Widget_Taxonomy_Widget\”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=\”GeminiLabs\\\\SiteReviews\\\\Widgets\\\\SiteReviewsForm\”][/siteorigin_widget]