חוף נקי מאוד: אשקלון מובילה במדד המשרד להגנת הסביבה

לפי מדד חוף נקי למחצית השנייה של חודש יולי, אשקלון מבין הרשויות החופיות הנקיות ביותר – בעלות ממוצע ציון נקי מאוד. עיריית אשקלון קוראת לתושבים להמשיך לקחת חלק פעיל במאמץ לשמירה על החוף ועל איכות הסביבה.