עיריית כפר סבא פנתה ליחידה האזורית לאיכות הסביבה בעקבות שריפות חוזרות ונשנות בשטחים חקלאיים

עיריית כפר סבא פנתה ליחידה האזורית לאיכות הסביבה בעקבות שריפות בשטח דרום השרון.