חברות פינטק בתחום איכות הסביבה: ויזה מתעניינת בכן

המודעות לעולם ה- Environmental, social, and corporate governance) ESG) הצמיחה תחום חדש של חברות הזנק בתחום הפינטק (טכנולוגיה פיננסית), המפתחות פתרונות לתחום זה.