myHerb

הקופה הקטנה של האוצר: קרן של המשרד להגנת הסביבה עשויה לממן את מענקי המילואים

הממשלה עשויה להשתמש בכ-1.4 מיליארד שקלים מקרן הניקיון של המשרד להגנת הסביבה כדי לממן את הגדלת התגמולים למילואימניקים והמענק שהתחייבה לספק להם. ל”כלכליסט” נודע כי זהו הסיכום המסתמן לפי שעה בין המשרד להגנת הסביבה ובין משרד האוצר, לאור הצורך למצוא מקור תקציבי מהיר להחלטת הממשלה בנוגע לשכר של חיילי המילואים.

יצוין, כי הצעת המחליטים הממשלתית בנושא הוגשה ללא מעורבות של המשרד להגנת הסביבה ולמעשה הונחתה על ראשו, אך כעת מסתמן כי הנושא בדרך להסכמה בין משרדי הגנת הסביבה והאוצר.

הכסף מקרן הניקיון, שנועדה לספק פתרונות קצה לפסולת בכדי לצמצם את שיעורי ההטמנה הגבוהים, יעבור לאוצר כהלוואה זמנית ויחזור למשרד להגנת הסביבה בעתיד בכפוף לפרויקטים שונים עבורם יידרש. עד היום לווה האוצר מקופת קרן הניקיון כ-2 מיליארד שקל.

הקופה הקטנה של האוצר: קרן של המשרד להגנת הסביבה עשויה לממן את מענקי המילואים פורסם ע”י כלכליסט.

Click to access the login or register cheese
Scroll to Top