myherb-Big-Data
הטבע התחבירי של המציאות, סוד הקסם האמיתי הוא, שהעולם מורכב משפה. ואם אתה יודע את המילים שהעולם עשוי מהם, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
טרנס מק'קנה
עוד ציטוטים
טרנס מק'קנה "יש חובה רוחנית, יש משימה לעבור. עם זאת..."
יש חובה רוחנית, יש משימה לעבור. עם זאת, ...
טרנס מק'קנה
העולם הוא איננו בעיה ללא פתרון עבור מדענים או סוציולוגים. העולם הוא...
העולם הוא איננו בעיה ללא פתרון עבור מדענים ...
טרנס מק'קנה
קורט קוביין "משימת הנוער היא לאתגר את השחיתות."
משימת הנוער היא לאתגר את השחיתות ...
קורט קוביין

ניווט לפי נושא
נגישות